Kamis (13 Juni 2024), Pesta Santo Antonius dari Padua: Jalanilah Kehidupan Keagamaan yang Lebih Baik dan Benar! (Matius 5: 20-26)

Dalam kotbah di Bukit, berkatalah Yesus: “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar  dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh;  siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah  terhadap saudaranya harus dihukum;  siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama  dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka  yang menyala-nyala.

Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.

Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas!” (Matius 5: 20-26).

Oleh: Romo John Tanggul, Paroki Wangkung, Keuskupan Ruteng.

“Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli  Taurat dan orang-orang  Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga!” (Matius 5:20).

Yesus berpesan dan mengajak kita supaya memiliki dan menjalankan kehidupan ini (termasuk kehidupan keagamaan kita) saat ini-di sini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut ajaran agama kita. Tidak melakukan kejahatan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan serta kelalaian (Jangan “membunuh”! (Matius 5:21). Tidak boleh menghakimi! Tidak boleh  membenci,  iri hati!  Tidak boleh memusuhi atau bermusuhan! Berdamai dengan  orang lain, dengan Tuhan dan diri sendiri. Berani memaafkan atau mengampuni orang lain.

“Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu!” (Matius 5:23-24).

Singkat kata: Rajin-rajinlah berbuat baik dan benar! Jangan bosan-bosan berbuat baik dan benar!  Jangan pelit atau jual mahal untuk berbuat kasih dan berbagi kasih! Hukum kasih adalah inti ajaran agama dan iman kita. Sempurnakanlah hidup  kita dengan perbuatan kasih dan berbagi kasih kepada Tuhan, sesama dan diri sendiri. Di sini hidup keagamaan  kita menjadi lebih baik dan lebih benar, dan kitab isa masuk ke dalam Kerajaan Allah (bersatu dengan  Tuhan, sesama dan diri sendiri; mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup).

Selamat berjuang untuk memiliki kehidupan keagamaan  kita yang lebih baik dan benar! Selamat memiliki dan menjalankan  kehidupan ini dengan  kehidupan keagamaan yang lebih baik dan benar. Selamat berbuat dan berbagi kasih!

Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius Padua, Allah Tritunggal Mahakudus (+) memberkati kita sekalian yang memiliki dan menjalankan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan, sesama dan diri sendiri saat ini di sini. Amin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *